Kingspan Lighthouse; een klimaatneutraal huis

Het Kingspan Lighthouse is ontwikkeld als klimaatneutrale, geprefabriceerde woning. Het concept werd gelanceerd op het Innovation Park van BRE in Engeland en is het meest geavanceerde huis dat ooit voor de woningbouw werd ontwikkeld. De jaarlijkse verwarmingskosten worden geschat op slechts € 33.
 
     

In Engeland is dit woningmodel het eerste dat voldoet aan het hoogste niveau van de aldaar kort geleden ingevoerde wet 'Code for Sustainable Homes'.

Het Lighthouse is een enorm goed geïsoleerd, luchtdicht gebouw, dat is ontworpen om te passen bij een levensstijl waarin het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum wordt beperkt. De woning maakt gebruik van intelligente zonwering, tezamen met andere geïntegreerde hernieuwbare en duurzame technologiën voor bijvoorbeeld waterverbruik en passieve koeling en ventilatie. Het Lighthouse is geconstrueerd van Kingspan Tekpanelen; zie ook www.kingspantek.nl.


Downloads

Brochure Lighthouse 

Flyer Lighthouse 

Artikel Cobouw - Prefab en klimaatneutraal bouwsysteem

Artikel Houtblad - Revolutie in Groot-Brittanië

Artikel Houtblad - Aftellen naar nul

Artikel DvhN - Duurzaam bouwen zit ons in het bloed