Duurzaam en klimaatneutraal bouwen

Schaarste aan grondstoffen en energie, opwarming van de atmosfeer, verontreiniging de aarde. Ons leefmilieu staat onder druk. Een groot deel van die milieubelasting is toe te schrijven aan de bouw. Duurzaam bouwen is geen trend maar noodzaak!


Kingspan innoveert constant en ontwikkelt bouwsystemen die een duurzaam, klimaatneutraal bouwproces ondersteunen. Ook is Kingspan hard aan het werk om duurzaamheid volledig te integreren in bedrijf en beleidsvoering. Op de hoofdvestiging en de productievestigingen in Engeland en Ierland is men hier zo ver mee gevorderd dat al enige prijzen op dit gebied gewonnen zijn. Sinds 2006 wordt elk jaar een Duurzaamheidrapportage (conform GRI richtlijnen) opgesteld.

In Nederland en België is het uitgezette duurzaamheidsbeleid geadopteerd. Om de ambities op het gebied van duurzaamheid kracht bij te zetten is Kingspan begin 2008 als één van de eerste partners lid geworden van de Dutch Green Building Council. De DGBC zal het duurzaam bouwen in Nederland trachten te bevorderen door het vertalen van de Britse BREEAM methode. Twee medewerkers van Kingspan zijn gecertificeerde BREEAM-Experts.

Kingspan spant zich in om de effecten van productie en bedrijfsvoering op het milieu te minimaliseren. Onze 'best-selling' producten hebben dan ook in 2008 een BRE A+ rating ontvangen. Deze A+ rating plaatst de producten als het best presterend in de BRE 'Green Guide to Specification 2008'. Alle producten van Kingspan maken het mogelijk om een klimaatneutraal of zelfs klimaatpositief bedrijfspand of woonhuis te bouwen. Er zijn ook een aantal producten die energie opwekken, klik hier voor een overzicht.


Op onderliggende pagina's verschaffen wij u meer informatie over duurzaam bouwen in verschillende sectoren door in elke sector een casus uit te lichten. Ook kunt u verder lezen over de stappen die wij hebben genomen om duurzaamheid verder te integreren in onze bedrijfsvoering.